Pedagogik en särskild styrka

Gästläraren Mikael Goralski och eleven Jonatan Björkman

Vi och en rad andra konstskolor blev kvalitetsgranskade av Myndigheten för yrkeshögskolan förra året. Förutom de enskilda rapporter som gjordes då har också myndigheten gjort några övergripande reflektioner. På sin hemsida skriver de bland annat så här:

”2017 valdes 14 konst- och kulturutbildningar ut för kvalitetsgranskning. Granskningen gjordes inom områdena lärande, utveckling och förbättring samt syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål.

Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.

De studerande ges oftast också bra förutsättningar för att nå utbildningens mål när det gäller tillgången på lokaler och utrustning. Även lärartätheten är hög.

Den samverkan som sker mellan skolan och det omgivande samhället är också en fördel för de studerande som ges möjlighet att tillämpa sin konst under studietiden. På så vis blir skolan en del av kulturyttringarna i samhället, samtidigt som det hjälper till att nå lärandemålen.

Utbildningarna ska inte bara utbilda till ett konstnärligt yrke eller förbereda för högskolestudier, de förväntas också bidra till övergripande samhälleliga mål.

– De här utbildningarna har genom sitt innehåll stor betydelse på kulturområdet. Kvaliteten på utbildningarna blir därför viktig utifrån flera samhällsaspekter, till exempel mångfald och hållbar utveckling, säger Inger Nordahl, enhetschef för kvalitetsgranskningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.”

Lämna ett svar