Ansökan till Örebro Konstskola / För hösten 2018

Anvisningar för sökande till Örebro Konstskola

Ansökan

Ansökan ska utgöras av arbetsprover samt ett ifyllt exemplar av skolans ansökningsblankett. Ansökningsblanketter fås från skolans expedition eller här på vår hemsida (scrolla ner). Bilder skickas separat med e-post till info@orebrokonstskola.se. Det är helt gratis.

Linjer

Du kan söka till Fri konst eller till Serielinjen. Om du söker till båda dessa så behöver dina arbetsprover täcka båda alternativen.

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är 20 maj 2018. Ansökningsprover som skickas med post ska vara avstämplade senast 19 maj.

Behörighet

Du kan söka till skolan om du kan visa din konstnärliga begåvning, har genomgått svenskt gymnasium eller motsvarande. Allmän behörighet till högskola behövs (undantag kan göras).

Skolans inriktning

Skolan omfattar två år. Dess inriktning är Fri konst (måleri, skulptur och nya uttrycksformer) samt Serielinjen. Den studerande ges stor möjlighet till individuell fördjupning.

Arbetsprover för Fri konst

För att bli antagen till Fri konst ska konstnärlig begåvning styrkas genom följande obligatoriska arbetsprover:

  • Självporträtt i valfri teknik.
  • Modellteckning (croquis).
  • Skriftlig redogörelse varför du vill bedriva konstnärliga studier och dina förväntningar på Örebro Konstskola (ungefär motsvarande en maskinskriven A4-sida, plats finns på ansökningsblanketten).
  • En beskrivning av ett längre projekt som du skulle vilja arbeta med, plats finns på ansökningsblanketten.
  • Fyra verk, eller fler, i valfria tekniker.

För att dina arbetsprover ska bedömas krävs att alla ovanstående arbeten finns med. Om du skickar arbetsprover till oss ska de packas och monteras väl. Varje enskilt arbetsprov ska vara märkt med den sökandes namn och adress. Örebro Konstskola tar inget ansvar för arbetsproverna.

Arbetsprover för Serielinjen

För att bli antagen till Serielinjen ska konstnärlig begåvning styrkas genom följande obligatoriska arbetsprover:

  • Två, eller fler, exempel på tecknade serier som du gjort.
  • Modellteckning (croquis).
  • Skriftlig redogörelse varför du vill bedriva konstnärliga studier och dina förväntningar på Örebro Konstskola (ungefär motsvarande en maskinskriven A4-sida, plats finns på ansökningsblanketten).
  • En beskrivning av ett längre projekt som du skulle vilja arbeta med (plats finns på ansökningsblanketten).
  • Fyra verk, eller fler, i valfria tekniker.Bifoga noteringar om vilka tekniska hjälpmedel som du använt.

För att dina arbetsprover ska bedömas krävs att alla ovanstående arbeten finns med. Arbetsproverna ska packas och monteras väl. Varje enskilt arbetsprov ska vara märkt med den sökandes namn och adress. Örebro Konstskola tar inget ansvar för arbetsproverna.

Tillbakalämning av arbetsprover

Markera på ansökningsblanketten om arbetsproverna ska återsändas med post eller hämtas. Arbetsproverna återsändes mot postförskott som motsvarar fraktkostnaden. De arbetsprover som ej ska återsändas med post kan hämtas på Örebro Konstskola 10 juni kl 10.00-16.00. Ej hämtade arbetsprover kommer att kastas omedelbart.

Ansökningsavgift

Ansökan är kostnadsfri.

Bekräftelse och terminsavgift

Besked om antagning sker i slutet av maj. Du som antagits ska bekräfta att du kommer att ta din plats på skolan anspråk på en särskild blankett som skickas till dig. När bekräftelsen är gjord får du en faktura på 1500 kr att betalas som delbetalning för terminsavgiften. Annars förlorar du din plats.

Den totala terminsavgiften är 12 000 kr. Vid terminsstart ska resterande 10 500 kr betalas omgående. Om du har rätt till studielån kan du få ett särskilt tillägg (merkostnadslån) som täcker terminsavgiften. En elev som skriftligen accepterat sin plats på skolan kan inte återfå terminsavgift vid eventuellt avhopp.

Mer information

Ring oss på tel 019-311713 eller e-posta på info@orebrokonstskola.se om du behöver veta mer. Kom gärna och hälsa på om du har möjlighet.

Postadress

Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14, 703 65 Örebro.

Application

APPLICATION AVSER;
Fri konstSerielinjenWEBBPLATS eller liknande

Om du just nu använder en internetuppkoppling där det finns en risk att den är instabil; så rekommenderar vi att du kopierar din text och sparar lokalt innan du sedan klickar "Skicka" nedan - så att du inte riskerar att behöva skriva om texten igen.