#kreativtsverige

Följande upprop börjar nu spridas i Sverige. Man kan skriva under det på hemsidan Skrivunder.com

”Den svenska gymnasieskolan har halkat efter vad gäller att förse svenska skolelever med kunskaper i kultur och kreativitet – kunskaper som eleverna tar med sig till framtida utbildning och yrkesliv. Sedan 2011 är det inte längre obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på alla nationella program i den svenska gymnasieskolan, men enligt bland annat Svenskt Näringsliv behöver elevernas kreativitet stärkas i befintliga ämnen. Forskning visar att estetiska ämnen ökar elevernas förutsättningar att prestera bättre i teoretiska ämnen.  Undervisning i estetiska uttryck kan stärka självkänslan, ge upphov till nya perspektiv och utveckla elevernas kommunikativa och källkritiska förmågor. Inte minst har konst, kultur och skapande verksamhet självklart även ett egenvärde i sig.

Regeringen har därför lämnat en proposition till riksdagen med bland annat ett förslag på att återinföra ett obligatoriskt estetiskt ämne på samtliga nationella program i gymnasieskolan.

Detta upprop stöttar regeringens proposition. Återinför ett obligatoriskt estetiskt ämne för alla elever i den svenska gymnasieskolan!”

Lämna ett svar