Konstnärsservice

Örebro Konstskolas Konstnärsservice innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det.

Om du är intresserad så kan du höra av dig på epost: info@orebrokonstskola.se eller ringa på telefon: 019-311713

Så här ser våra villkor ut:

Fakturering

Örebro Konstskola åtar sig att fakturera för konstnärers räkning. Endast fakturor utan moms kan komma ifråga. Av det fakturerade beloppet betalas till konstnären ut ett nettobelopp efter avdrag för sociala avgifter och skatt samt en avgift till Örebro Konstskola.

För fakturor upp till 50000 kr uttages 4% av fakturabeloppet i avgift, för fakturor från 50000 kr – 100000 kr uttages 3% av fakturabeloppet i avgift, för fakturor över 100000 kr uttages 2% av fakturabeloppet i avgift.

Om en faktura behöver indrivas kommer eventuella kostnader för detta att debiteras konstnären.

Löpande bokföring

För löpande bokföring inklusive bokslut och skattedeklaration uttages 850 kr per månad för årsintäkter upp till 1 miljon kr.

Övrigt

Vi betalar ut fakturerade pengar direkt när vi fått dem till oss. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till kunder.

Lämna ett svar