Höstterminen 2017

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
Nu börjar höstterminen 2017. Här är det preliminära schemat och beskrivningar av de olika obligatoriska och valbara kursmomenten.

Konstnärlig grundutbildning innehåller ett antal kurser. Följande kurser är obligatoriska: Utställning, Konstnärligt projektarbete I, Konstnärligt projektarbete IIB, Teori I, Teori II, Baskurs, Teckning I, Teckning II, Metodik. Följande valbara kurser ingår i utbildningen: Måleri, Skulptur, Social skulptur, Nya medier, Koncept, Grafik, Omvärlden, Utställning (tillägg), Konstnärligt projektarbete IIA, Portfolio.

Kurserna är indelade i kursmoment. En del av dessa är valbara. Kursernas omfattning beror delvis på vilka kursmoment den studerande väljer. Resultatet av kursmomenten utvärderas av respektive lärare och dessa utvärderingar ligger till grund för de kursbetyg som sedan sätts. Kursmoment, kurser och annat på skolan utvärderas också av de studerande. Dessa utvärderingar ligger till grund för vilka kurser och kursmoment som är bra eller som behöver förändras.

Systemet med kursmoment är till för att snabbt kunna uppdatera läroplanens innehåll. Önskemål från de studerande mottages tacksamt även om varje önskemål kanske inte kan genomföras.

NS=Norman Sandén, PEK=Peter Ekström, UL=Ulf Lernhammar, MLS=Marja-leena Sillanpää, TO=Tomas Olander, EM=Ebba Matz, LM=Lennart Mossberg, KJ=Karin Johansson, LT=Ludivine Thomas, EF=Emily Fahlén, ML=Malin Lindgren, EB=Emma Bjelke, BB=Björn Brusewitz.

Kursmomenten för hösten 2017 är följande:

En bok – ett ord

Obl I o II. Övning i gestaltning. Introduktion av Artist books. Del av kursen Koncept. MLS, KJ.

Verkstad

Obl I. Genomgång av träverkstadens och metallverkstadens maskiner och verktyg. Praktiska övningar. Säkerhet. Nödvändig för att få använda verkstäderna. Del av kursen Baskurs. TO, ML.

Baskurs måleri

Obl I. Genomgång och praktiska övningar i måleriets vanligaste tekniker, metoder, material och verktyg.

Om tusch, akvarell, tempera-, lim-, akryl-och vinyl-färg. Olja och lasyrmåleri. Gamla målartekniker tex filmjölk och drickamålning. Förgyllning. Om underlag såsom duk, pannå, papper. Skötsel och säkerhet. Användning av skolans pigment. Del av kursen Baskurs. UL.

Baskurs skulptur

Obl I. Baskursen innebär att du får övergripande och grundläggande kunskaper i ämnet skulptur och 3- dimensionell gestaltning. Vi går igenom tekniska begrepp, formspråk, verktyg och material. Skötsel och säkerhet. Vi arbetar praktiskt med lera och gips, formtagning och verkstadsteknik. Efter detta moment kommer du att kunna arbeta i gipsrummet med olika material och tekniker, på egen hand och under de kurser som kommer framöver.  Del av kursen Baskurs. KJ.

Metodik

Obl II. Vi börjar med att blicka tillbaka på årskurs 1 och ringa in vad som varit viktigt och vad var och en vill fördjupa i det egna arbetet. Första veckan ges korta uppgifter i olika material och frågeställningar. Vi samlas efter varje uppgift och diskuterar i grupp. Det handlar om att upptäcka vad som är intressant eller lustfullt med möjlighet att testa metoder som kanske varit främmande tidigare. Andra veckan börjar med inbjudna konstnärer som presenterar sitt konstnärskap. Christer Chytraeus utgår från olika fenomen i samhället med personlig och konceptuell hållning. Beskriver sin arbetsmetod ”Egen Maskin”. My Lindh har de senaste åren fokuserat på offentliga utsmyckningar. ”Mitt arbete börjar ofta med något vardagligt som jag undersöker genom att vistas på platsen eller leva mig in i situationen, läsa om den och prata med andra som har anknytning till den. Sedan ritar, skriver, tänker jag, förkastar och prövar igen, om vartannat tills jag ser något som jag vill vrida på, för att skapa en alternativ situation som ställer frågor om platsen och tiden.” Resten av veckan ägnas åt en längre uppgift med utgångspunkt från de snabba under första veckan. Sista veckan formulerar var och en sitt kommande projekt både innehållsmässigt och som arbetsmetod. På förmiddagarna jobbar vi med mer eller mindre lekfulla textövningar för att på eftermiddagarna skriva på uppgiften (projektbeskrivning). Del av kursen Metodik. MLS mfl.

Teori

Obl I o II. Konsthistoria, konstteori och filosofi. Föreläsningar och diskussioner. En del av föreläsningarna är på engelska. Skriftliga uppgifter. Del av kursen Teori. PEK, LT, NS.

Teckning

Obl I o II. Croquis, figurteckning, annan teckning. Teckning som instrument för ett aktivt seende. Tecknings som kreativ metod. Teckning som konstnärligt uttryck. Del av kursen Teckning. UL, LM, MLS, EB, BB.

Konstnärligt projektarbete (tillval)

Valbar. Eget valt ämne för grundlig fördjupning. Se särskild instruktion. Del av kursen Konstnärligt projektarbete. PEK, MLS.

Konstnärligt projektarbete

Obl I o II. Eget valt ämne för grundlig fördjupning. Se särskild instruktion. Del av kursen Konstnärligt projektarbete eller kursen Portfolio. UL, KJ, MLS, EM.

Venedig workshop

Obl I o II. Bearbetning av intrycken från Venedigresan. Del av kursen Teori. KJ, LM, PEK.

Ateljésamtal

Obl I o II. Enskilda samtal med olika lärare med utgångspunkt i det egna arbetet. Del av kursen Teori.

Samtalsgrupper

Obl I o II. Gruppsamtal med syftet att kunna sätta ord på åsikter och synpunkter om egen och andras konst. Grupp Text MLS. Grupp Prat EF. Grupp Redaktionen PEK. Del av kursen Teori.

Färg

Valbar. Målerikurs om olika sätt att se o använda färg. Teori och praktik. UL. Del av kursen Måleri.

Jag och världen

Valbar. Vi är en produkt av vår samtid och påverkas av vår omvärld. Många konstnärer idag (t.ex. Ai Wei Wei) arbetar medvetet med fenomen och skeenden som finns runtomkring dem själva och i världen som omger oss. Vilka frågor/intresseområden engagerar dig? (politik, mode, husdjur, mat, miljö, relationer, design, kärlek o.s.v.). Hur skulle dessa kunna gestaltas genom konstnärligt arbete? Under tre veckor prövar du dig fram genom olika material och metoder att konstnärligt gestalta ett område som du själv väljer. KJ. Del av kursen Skulptur.

Tempo

Valbar. Iden med denna kurs är att undersöka hur man med hjälp av varierande material/ medel/ tekniker kan nå olika former av uttryck i sitt bildskapande och visa på betydelsen av sättet/tekniken man väljer för att applicera färgen på underlaget- därav titeln- Tempo. Vi kommer att jobba i relativt stora format (minst 100x 100 cm.) och använda blandad teknik. Motivvalet är fritt: abstrakt, naturalistiskt, konkretistiskt. Vi utgår från eget bildmaterial- Och det ska även finnas möjlighet att ställa upp bildarrangemang som utgångspunkt för gestaltning. Vi kommer att diskutera saker som metod, materialitet, struktur, konstruktion etc. Man kan se denna kurs som en del av och en ingång i en mer omfattande formell bildanalys. LM. Del av kursen Måleri.

Objekt

Valbar. Ordet objekt kan bl.a. syfta på en sammanhängande mängd materia. En hel del 3-dimensionella konstnärliga arbeten, som inte är direkt föreställande, benämns ofta som objekt.  Men vad är egentligen ett konstnärligt objekt ?  Hur arbetar man fram ett sådant?  Under två veckor kommer vi att tillverka och undersöka begreppet objekt – alltså att sammanfoga material och komma underfund med dess mening och innehåll. KJ. Del av kursen Skulptur.

Performance och iscensättning

Valbar. Vi undersöker praktiskt vad som är performance och vad som skiljer sig från andra uppträdanden t ex teater. Vi tittar på performances genom tiderna med början i dadaismen, via action-painting med kroppen som redskap, till performance idag. Var och en får under den första veckan ta reda på vad som skulle vara intressant eller lockande att testa; agera på ”en scen”, iscensätta en händelse eller utöva sitt performance i det offentliga rummet för att visa upp dokumentationen. På terminsavslutningen redovisas kursen i form av deltagarnas performances. MLS. Del av kursen Social skulptur.

 
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_image src=’http://orebrokonstskola.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_3953-1030×773.jpg’ attachment=’359′ attachment_size=’large’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

Lämna ett svar